ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปณิธิ เนตินันท์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ Adding Assertion of System Composition for An Aspect-Oriented Approach คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ An Example of Multithreads Programming using Aspect Orientation Framework คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ Verifying Semantic of System Composition for an Aspect-Oriented Approach คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ Building System Software Using Aspect Orientation Framework คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View

 

หน้าหลัก