ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปฐมา สตะเวทิน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน Looking for a needle in the haystack: Knowledge of health and medical angles communicated in Thai television dramas นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน Understanding Health Literacy’s Pathway นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก