ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : บุณฑริก ศิริกิจจาขจร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.บุณฑริก ศิริกิจจาขจร การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View

 

หน้าหลัก