ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : บุญเลิศ ศุภดิลก

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ บุญเลิศ ศุภดิลก Framing the Sino-US-Thai relations in the post-global economic crisis เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญเลิศ ศุภดิลก How Thai tourism revived marketing communication strategies to fend off a crisis: A case study นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก How Opinion Polls Affect Voting in Bangkok’s Gubernatorial Election นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก Citizen Journalism: Empowering Stateless Thais as Citizens นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก The 'Beauty Models' Portrayed by Women's Magazines and their Stereotypical Effects on Women in the Russian Federation (Co-authored with Pong Wisessang and Anna Vasilyeva) นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View

 

หน้าหลัก