ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : บุญพงษ์ พานิช

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ บุญพงษ์ พานิช โครงการละครประเด็นศึกษา : ตอนศาลพ?อปู?เธียเตอร?มหรสพแห?งคลังประสบการณ์ ศิลปะ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญพงษ์ พานิช โครงการละครประเด็นศึกษา : ตอนศาลพ่อปูเธียร์เตอร์มหรสพแห่งคลังประสบการณ์ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.บุญพงษ์ พานิช กำกับรายการ Hi-Soเซาะกราว นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.บุญพงษ์ พานิช กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ เรื่อง Senseสัมผัสแปลก คดีป่วน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก