ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : บรรพต ชมงาม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.บรรพต ชมงาม หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง โอ๊ย..ปวดฟัน (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.บรรพต ชมงาม Message Framing and Message Orientation in Energy Conservation ADS: Relative Effect on Asian Audiences มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View

 

หน้าหลัก