ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์ การมอบหมายงานสำหรับผู้บริหาร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

 

หน้าหลัก