ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิภา กู้พงษ์ศักดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ รศ. กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVD บูรณาการวิชาภาษาไทย : พาน้องเที่ยว เรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ รศ. กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVD บูรณาการวิชาภาษาไทย : พาน้องเที่ยว เรื่อง ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง เที่ยวเกาะเกร็ด สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Sa FaRi World สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และ ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: นิทานคำสอน เรื่อง วินัยของหนู มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และรศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และรศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (0.5) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภากู้พงษ์ศักดิ์ และผศ.ณภัทร วุฒิวงศา (อก.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Dream World สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และ ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง TK PARK ศูนย์การเรียนรู้ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างชาติ: กรณีศึกษานักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ บทความ การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านโครงการจิตอาสา มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง ข้าวตูกับคำสอน (แบ่งคะแนนกับ รศ.กิ่งแก้ว ภาค ทท. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง ไปโรงเรียนสนุกจัง (แบ่งคะแนนกับ รศ.กิ่งแก้ว ภาค ทท. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง โอ๊ย..ปวดฟัน (แบ่งคะแนนกับ อ.บรรพต ภาค ธบ. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง แตงโมมีน้อง (แบ่งคะแนนกับ ผศ.ณภัทร ภาค อก. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง เทพธิดาพิทักษ์ฟัน (แบ่งคะแนนกับ ผศ.ปรัศนีย์ ภาค กร. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง สกปรกที่ปลายมือ (แบ่งคะแนนกับ ผศ.ปรัศนีย์ ภาค กร. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง เด็กชายสำลีไม่ชอบเก็บของ (แบ่งคะแนนกับ ผศ.สมจิต ภาค อก. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ การบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างคุณธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ DVD การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ กลยุทธ์การสอนงานเพื่อเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก