ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Silence Voice ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ I don't have way of confirming this beyond what I remember from the scene... ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Testimony of Forgetting ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ 6.55 : 14.36 : 22 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ …with our flesh and blood… ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Sniper ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Memory Could Bring them Back ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Hope Brings Us Here ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Untitled (Flood) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Silpa ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Let Us Progress Toward ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ The space left no memories without Its creator ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ The storm continues to rage outside and the wind sweeps relentlessly across the land from the same direction ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Monument in progress ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Vichitvathakan ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Untitled (capsule) ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Ghost Skin : Fragility and Occupancy ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ The storm continues to rage outside and the wind sweep relentlessly across the land from the same direction ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Untitled HIROSHIMA Until pebbles grow into a boulder and become covered with moss ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Today is History of Tomorrow ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก