ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ และ อ.พีรวัส วรมนธนาเกียรติ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนธุรกิจในไทย การศึกษา การเรียนการสอน View

 

หน้าหลัก