ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นันทณัฐ ดวงธิสาร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ. นันทณัฐ ดวงธิสาร ภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Beast ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก