ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นวพร สรรพานิช

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นวพร สรรพานิช Make-a-Paragraph Kit การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก