ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นภพร ฐานียะพาณิชย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ นภพร ฐานียะพาณิชย์ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม แผนธุรกิจ NP อพาร์ทเม้นท์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

 

หน้าหลัก