ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นพพร สินธุ์แดง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.นพพร สินธุ์แดง อ.อัสมา ดำรงค์ผล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ สื่อการสอนภาษาจีนด้วยสำนวนจีน (บรรยายความหมายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก