ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ แนวทางสนับสนุนรถยนต์ FEV ในประเทศไทย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เกียร์ออโต้ยุคใหม่ (CVT - Dual Clutch) ดีจริงหรือ? วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องเจาะผิวตะลิงปลิง วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องทำคุกกี้สัปปะรด วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีแปรผันกำลังอัดต่อเนื่อง พร้อมแล้วสำหรับเครื่องยนต์ยุคต่อไป วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องฉีดแป้งคุ้กกี้ใส่สับปะรด วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องปอกฝรั่ง วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องขึ้นลายคุ้กกี้สัปปะรด ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก