ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นงลักษณ์ สินจีน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบัญชี นงลักษณ์ สินจีนประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ธุรกิจจำหน่ายมะม่วงแช่อิ่มผสมน้ำผึ้ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก