ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธุวพร อยู่ยง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ธุวพร อยู่ยง ดร.ปฐมา สตะเวทิน How is the Thai red cross society perceived in the sight of employees นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก