ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธีรภัทร์ กิจจาวิจิตร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ธีรภัทร์ กิจจาวิจิตร Face of Life Individual Images ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก