ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธิติ สีตกะลิน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธิติ สีตกะลิน การวิจัยเรื่อง แนวทางการนำเสนอรายการสำหรับวัยรุ่น ปี 2013 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก