ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์ ทัศนศิลป์: การออกแบบพาณิชยศิลป์ ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก