ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนวุฒิ นัยโกวิท

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ธนวุฒิ นัยโกวิท และ ธีรพล ภูรัต การบริหารประเด็น: เครื่องมือการจัดการองค์การในสภาวการณ์ของโลกเชิงพลวัต สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก