ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนวัต กตาธิกรณ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ธนวัต กตาธิกรณ์ ชื่อผลงาน การกำกับการแสดงละครเวทีเรื่อง Venus in Fur (เทพีทรราชย์) นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ธนวัต กตาธิกรณ์ ชื่อผลงาน การกำกับละครเวทีเรื่อง The Tall Ghost เปรตมือบาน นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ธนวัต กตาธิกรณ์ การเขียนบทละครเวทีเรื่อง The Killing Room ห้องสังหาร นิเทศศาสตร์ การละคร View

 

หน้าหลัก