ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา กลยุทธ์การสื่อสารบน Facebook fanpage Goal Thailand ที่มีผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์ Goal.com/th/ หน้า 172-182 นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก