ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ศิริ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ศิริ และ ภานุวัฒน์ คุปตะพันธ์ ออกแบบ Stationary ให้กับ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ศิริ จัดทำ Video Presentation นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก