ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ถิรพล วงศ์สอาดสกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล Seamless Integration of MANET and the internet with terminal mobility supported by SIP คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล Voice Traffic Performance Evaluation on Mobile Ad Hoc Network คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล น.ส.อภิรดี ทิศาวิภาต การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ OpenERP สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล ตำรา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (JavaProgramming) คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล ธนพนธ์ สุพัฒนกิจกุล อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ด้วยอาดุยโน่ Freezer Temperature Controller Using Arduino คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล เบญจมาศ ปิยะ การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานตู้แช่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ A Study of User Behavior on a Commercialized Freezer คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก