ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ดารานิตย์ คงเทียม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ดารานิตย์ คงเทียม พงษ์ วิเศษสังข์ ภัทรภร สังขปรีชา การแสดงตัวตนของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบ ดอทคอม Self Identification of the Online Social Network Users on www.YouTube.com สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก