ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ดัมพ์ ผดุงวิเชียร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร สร้างเองได้Build by Yourself ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร วาดบ้าน บันทึกเมือง ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร งานสีน้ำ วิถีชุมชน ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร ภาพถ่ายวิถีชุมชน ศิลปะ การออกแบบ View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร วาดบ้านบันทึกเมือง 2 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร บ้านเก่าในแพร่งภูธร ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร พ่อหลวง ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก