ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ดวงหทัย ธีรสวัสดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ดวงหทัย ธีรสวัสดิ์, ธรรญธร ปัญญโสภณ ปีเตอร์ กัน. ทักษะชีวิตและการสื่อสารของศิลปินนักแสดงรวมถึงการบริหารศิลปินเพื่อต่อยอดทางธุรกิจและอาชีพในอนาคต นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก