ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณิฐชมนต์ ฐิติภัทร์เลิศเดช

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ณิฐชมนต์ ฐิติภัทร์เลิศเดช และกาญจนา ส่งวัฒนา ผลกระทบของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคต่ออัตราผลตอบแทนของการจัดพอร์ตการลงทุน เศรษฐศาสตร์ การเงิน View

 

หน้าหลัก