ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณาณินี เพชรานันท์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ณาณินี เพชรานันท์ ความคิดเห็นของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อหน้าที่ ผลกระทบ และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก