ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา Beautiful disaster ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา โครงการการสร้าง BRANDS ไหมไทย และผ้าไทยสู่สากล บริหาร การตลาด View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา การค้นหาและถ่ายทอดแรงบันดาลใจในงานออกแบบแฟชั่น ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา ออกแบบเครื่องแบบ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา และอ.มนน ธรานุรักษ์ Wall of Sex: The Social Art Project สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก