ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ สัมพันธบทในธุรกิจสื่อบันเทิงไทย นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ Continuous Innovation นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง ชุด มุมมองการสร้างวัฒนธรรมผ่าน เรื่องเล่าในตำนาน เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย จำนวน 10 ตอน ประกอบด้วย 1. แม่นาค 2. บั้งไฟพญานาค 3.แม่ซื้อ 4.เมืองลับแล 5. กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 6. นางเลือดขาวแห่งลังกาวี 7. สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า 8. แอตแลนติส ดินแดนที่สาบสูญ 9. พ่อมดเมอร์ลิน 10. สงครามเมืองทรอย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ โพสต์โมเดิร์นในมิวสิค วีดิโอเพลงไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก