ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐพร เทพรัตน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐพร เทพรัตน์ Theatre in Collaboration งานสร้างสรรค์เรื่อง Dancing between the Traditional and the Contemporary with Digital Media นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐพร เทพรัตน์ Devising theatre on Design performance and visualization งานสร้างสรรค์เรื่อง On The Road Again. A Private Jouenal 2013 นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐพร เทพรัตน์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย เรื่อง แม่เบี้ย The Erotic Art Musical ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก