ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐธินี ชัยตรี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ณัฐธินี ชัยตรี, ภัทรภร สังขปรีชา การสื่อสารบน Facebook fanpage ของศิลปินเพลงอินดี้ที่ส่งผลต่อความนิยม ในตัวตนศิลปิน เพลงอินดี้ และผลงานเพลง หน้า 161-171 นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก