ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฐชนน สตันยสุวรรณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐชนน สตันยสุวรรณ Graphic Pattern Flaid Flags ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐชนน สตันยสุวรรณ ผลงานภาพพิมพ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐชนน สตันยสุวรรณ protection of the wing ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก