ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย ร่วมกับ นางสาวธิดา ต้นพงศธร อินสตาแกรมในการตลาดแบบบอกต่อ (Instagram in Viral Marketing) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับบริษัท แอ๊บโซลูชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก