ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฏฐาธีรกานต์ ทีลิ้นฟ้า

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบัญชี ณัฏฐาธีรกานต์ ทีลิ้นฟ้าประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อหลักทรัพย์ยั่งยืนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View

 

หน้าหลัก