ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฏฐนุช มั่นสาคร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณัฏฐนุช มั่นสาคร Schema as a Springboard for Reading Competency: Activating Schema via Self-generated Questions การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก