ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฎฐา อุ่ยมานะชัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฎฐา อุ่ยมานะชัย นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ อัตตา ตัวตน คนเซลฟี่ (Selfie to Identity) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ C2 เพื่อนแท้ (Best friend) ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก