ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัฎฐณิชา ณ นคร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ณัฎฐณิชา ณ นคร การศึกษาอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสิ้นค้าและบริการของผู้สนับสนุนในสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ณัฎฐณิชา ณ นคร ตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านองค์กรแห่งความสุขของการกีฬาแห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก