ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณัชชา เลิศศักดิ์ศรีสกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ณัชชา เลิศศักดิ์ศรีสกุล ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม แผนธุรกิจร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

 

หน้าหลัก