ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ แนวทางการกำกับสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ สารคดีเรื่อง หัวใจนักปกครองท้องถิ่น ชุมชนบางพูด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ ตำรา ชื่อ Photo Journalism นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อตีพิมพ์ในตำราหลักการและแนวคิดวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์ เรื่อง การเล่าเรื่องด้วยภาพ และอินโฟกราฟิก นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View

 

หน้าหลัก