ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ณฐินี น้อยสุวรรณ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ หนังสือประกอบภาพเรื่อง กล้ามเนื้อของมนุษย์ (แบ่งคะแนนกับ รศ.กิ่งแก้ว ภาค ทท. ท่านละ 0.50) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือประกอบภาพ เรื่อง ขบวนการต่อมตับอ่อน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก