ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ญาณิศา อัครวิชัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ญาณิศา อัครวิชัย อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ โครงการวิจัยและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 ส่งเสริมความตระหนักด้านการแบ่งเวลาในระดับประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนยิ่งยสอนุสรณ์ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ญาณิศา อัครวิชัย นายวิภูษิต เจริญพันธ์ นายภาสกร สรสุชาติ โครงการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์โจ ทราเวล คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ญาณิศา อัครวิชัย การพัฒนาระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เค เค (ไทยแลนด์) จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View

 

หน้าหลัก