ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชุติกานต์ จันทร์โพธิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ชุติกานต์ จันทร์โพธิ์ศรี และ สุมณี ศุภกรโกศัย ผลกระทบของความผันผวนในราคาทองคำต่อปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า. เศรษฐศาสตร์ การเงิน View

 

หน้าหลัก