ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชัยพัฒน์ สหัสกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ชัยพัฒน์สหัสกุล ตลาดการเงินไทยเมื่อเทียบกับตลาดการเงินโลก บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View

 

หน้าหลัก