ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชยาภรณ์ ธรรมโกวิท

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี อ.ชยาภรณ์ ธรรมโกวิท Excel โปรแกรมที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดย อ.วิทยา จั่นคล้าย และ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก