ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชนิกานต์ กมลสุข

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ชนิกานต์ กมลสุข ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์บริการอีซูซุ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาสุขาภิบาล 3 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก