ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์ Error ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก