ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฉางจวิน เจ้า

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ฉางจวิน เจ้า A Cultural Context for Language Anxiety in Oral English Classroom in Chinese University การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก